บริษัท เชาว์เจริญ อินเตอร์ พลาส จำกัด

Category: ABOUT US

 

บริษัท เชาว์เจริญ อินเตอร์ พลาส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เชาว์เจริญ พลาสติก จำกัด

ทั้ง 2 บริษัท บริหารงานโดย คุณ ซู ซวง เชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ดำเนินกิจการมานานกว่า 25 ปี

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ ผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐานสม่ำเสมอ อัดแน่นด้วยปริมาณ ใส่ใจบริการลูกค้าทุกระดับ

บริษัท เชาว์เจริญ อินเตอร์ พลาส จำกัด เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้า

บริษัทฯจึงได้พัฒนากระบวนการต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต

     

ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านคุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้ประกอบการอย่างแพร่หลาย

และปัจจุบันยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคู่ค้าในทุกระดับ

และได้พัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน

เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

 

11 April 2020

Viewed 45 time

Engine by shopup.com