รีไซเคิลขยะพลาสติก

Category: plastic

 

 การรีไซเคิลพลาสติก 

 

                    คือกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานต่อได้ โดยในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลนั้น

               มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เช่น การนำขวดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปใหม่เป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้

               ในกระบวนการรีไซเคิล ขั้นแรก ผู้รีไซเคิลต้องทำการแยกประเภทพลาสติกก่อน เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ คือ

               มีน้ำหนักและความซับซ้อนทางโครงสร้างโมเลกุลสูงทำให้พลาสติกแต่ละชนิดไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้เหมือนสสารชนิดอื่น

               เช่น แก้วหรือโลหะ หลังจากผ่านกระบวนการแยกประเภทพลาสติกแล้ว ขยะพลาสติกจะถูกส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลโดยกระบวนการ

               รีไซเคิลนั้นสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

    

                                

                       1. กระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน (Thermal depolymerization)

                                กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกกลับสู่รูปของน้ำมันปิโตรเลียมโดยการใช้ความร้อน 

                        กระบวนการนี้มีข้อดี คือ สามารถรีไซเคิลพลาสติกทุกชนิดได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างระบบที่สูง

 

                                

                       2. กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Heat compression)

                                กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแปรรูปขยะให้กลับสู่สถานะวัตถุดิบตั้งต้น  โดยเริ่มจากการทำความสะอาด,อบแห้ง,บด,หลอม

                        และแปรรูปพลาสติกกลับสู่รูปแบบเม็ดพลาสติก กระบวนการนี้สามารถแปรรูปได้เฉพาะพลาสติกที่ไม่ทนความร้อน เช่น PET,PE,PP

                        และพลาสติกชนิดอื่นๆที่หลอมตัวได้ กระบวนการนี้มีข้อเสียที่มีต้นทุนพลังงานที่ใช้ในกระบวนการที่สูง

 

                          

                           3. กระบวนการอื่นๆ

                                      กระบวนการนี้จะใช้กรรมวิธีอื่นๆที่ไม่เข้าพวกกับ 2 วิธีแรก เช่น บดและอัดขยะพลาสติกให้กลายเป็นแผ่นปูทางเท้า

                            หรือนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

 

 

03 April 2020

Viewed 1468 time

Engine by shopup.com