ขยะพลาสติก

Category: plastic

 

การรีไซเคิลพลาสติก

 

                     การรีไซเคิลพลาสติก  คือกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานต่อได้ โดยในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลนั้น

           มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่  เช่นการนำขวดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปใหม่เป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้

                    ในกระบวนการรีไซเคิล ขั้นแรก ผู้รีไซเคิลต้องทำการแยกประเภทพลาสติกก่อน เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำหนักและความซับซ้อนทาง

           โครงสร้างโมเลกุลสูงทำให้พลาสติกแต่ละชนิดไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้เหมือนสสารชนิดอื่นเช่นแก้วหรือโลหะหลังจากผ่านกระบวนการแยกประเภทพลาสติกแล้ว

           ขยะพลาสติกจะถูกส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลโดยกระบวนการรีไซเคิลนั้นสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

    

                                

                       1.กระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน (Thermal depolymerization)

                              กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกกลับสู่รูปของน้ำมันปิโตรเลียมโดยการใช้ความร้อน กระบวนการนี้มีข้อดี

                              คือสามารถรีไซเคิลพลาสติกทุกชนิดได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างระบบที่สูง

 

                                

                       2.กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Heat compression)

                              กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแปรรูปขยะให้กลับสู่สถานะวัตถุดิบตั้งต้น  โดยเริ่มจากการทำความสะอาด,อบแห้ง,บด,หลอม

                              และแปรรูปพลาสติกกลับสู่รูปแบบเม็ดพลาสติก  กระบวนการนี้สามารถแปรรูปได้เฉพาะพลาสติกที่ไม่ทนความร้อน เช่น PET,PE

                              และพลาสติกชนิดอื่นๆที่หลอมตัวได้ กระบวนการนี้มีข้อเสียที่มีต้นทุนพลังงานที่ใช้ในกระบวนการที่สูง

 

                          

                           3.กระบวนการอื่นๆ

                              กระบวนการนี้จะใช้กรรมวิธีอื่นๆที่ไม่เข้าพวกกับ 2 วิธีแรก เช่น บดและอัดขยะพลาสติกให้กลายเป็นแผ่นปูทางเท้า หรือนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

 

 

24 October 2019

Viewed 130 time

Engine by shopup.com